Uitvaartvereniging
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch  Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Bestuur

De volgende personen vormen het bestuur.

Voorzitter Dhr. J. de Vries, Kastanjehof 25, 9298 PC Kollumerzwaag. 0511 444434 Secretaresse Mevr. Aukje de Vries, Ganzingawei 5a, 9298 RT Kollumerzwaag. 0511 444845 secretariaat@DLEKollumerzwaag.nl Penningmeester Dhr. Douwe W. van der Schaaf, Weth. Beerdastrjitte 6, 9298 PW Kollumerzwaag 0511 445118 penningmeester@DLEKollumerzwaag.nl Lid Mevr. J.E. Tuinstra - Veenstra Lid Dhr. G. Couperus Lid Mevr. A. Faber - Hietkamp Lid Mevr. G. Bosgraaf - Baarda
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Bestuur

De volgende personen

vormen het bestuur.

Voorzitter Dhr. J. de Vries, Kastanjehof 25, 9298 PC Kollumerzwaag. 0511 444434 Secretaresse Mevr. Aukje de Vries, Ganzingawei 5a, 9298 RT Kollumerzwaag. 0511 444845 secretariaat@DLEKollumerzwaag.nl Penningmeester Dhr. Douwe W. van der Schaaf, Weth. Beerdastrjitte 6, 9298 PW Kollumerzwaag 0511 445118 penningmeester@DLEKollumerzwaag.nl Lid Mevr. J.E. Tuinstra - Veenstra Lid Dhr. G. Couperus Lid Mevr. A. Faber - Hietkamp Lid Mevr. G. Bosgraaf - Baarda

Laatste wensenboekje

In 2016 heeft het bestuur van De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch een laatste wensenboekje deur aan deur in de regio verspreid. We merken dat het in een behoefte voorzag, omdat er nog steeds om exemplaren van het boekje wordt gevraagd. U kunt het boekje ook downloaden.
Uitvaatverening